Debiteurenbeheer begint met de factuur

Het draait uiteindelijk allemaal om betaling van je facturen te krijgen. Daarom begint het aanbrengen van structuur in het debiteurenbeheer bij de factuur die jij aan jouw klant stuurt. De factuur is het begin van de communicatie in ieder debiteurenbeheerproces. Waar moet jij nu op letten bij het opmaken en verzenden van de factuur?

  • Je moet een duidelijke factuur versturen. Factuurnummer, datum en omschrijving van het geleverde en jouw bankrekeningnummer mogen nooit ontbreken.
  • Stuur de factuur aan de juiste afdeling en/of de juiste persoon.
  • Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden kan de factuur kracht bijzetten: zo kan de klant weten wat zijn de gevolgen als hij niet betaalt?
  • Je moet de factuur op tijd en snel versturen. Hoe later de factuur wordt verstuurd, hoe later wordt betaald. Anders gezegd, hoe jonger de factuur, hoe lager het percentage dat niet zal worden betaald.