Wat is nu een veertiendagenbrief?

 

Een veertiendagenbrief is officieel de aanmaning in de zin van de Wik, of ook Wik-brief genoemd. Als de klantconsument in verzuim is geraakt, moet jij hem nog ten minste 14 dagen tijd geven om de factuur zonder extra kosten te betalen. Voldoet de klant niet binnen deze termijn de factuur, dan mogen de incassokosten in rekening worden gebracht. De rente mag worden gerekend vanaf het moment dat de klant in verzuim was. De veertiendagenbrief moet aan een aantal vereisten voldoen:

  • De brief stelt dat de debiteur ten minste 14 dagen na ontvangst van de brief de tijd heeft om de factuur alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Let op! De dagtekening van de 14-dagenbrief is dus niet de start van de 14-dagentermijn, maar het moment van ontvangst.
  • In de brief moet duidelijk staan wat de gevolgen zijn voor de debiteur als hij niet betaalt. Na het verlopen van de betalingstermijn moeten de incassokosten worden betaalt boven op het bedrag van de factuur rekening. De exacte hoogte van de incassokosten moet ook in de veertiendagenbrief staan.
  • Die incassokosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. Zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

Zelf de incassokosten en rente berekenen? http://www.incassokostenberekenen.nl/